Selecteer een pagina

Public profit, aangenaam

Onder de naam van Public Profit B.V. verricht ik, Hans Verdellen (1969), mijn interim werkzaamheden binnen de lokale publieke sector. Ik geloof daarbij in focus. Focus geeft scherpte in het werk en professionaliteit en kwaliteit in de uitvoerig. Ik heb deze focus en wel op de ondersteuning, advisering en begeleiding van het algemeen bestuur van lokale overheden (Gemeenteraad, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur waterschap). Zij hebben als hoogste bestuursorgaan recht op de allerbeste ondersteuning. En daar zorg ik voor, op interim basis. Vaak via mijn eigen Public Profit B.V., soms ook via bemiddeling door andere kantoren.

Ruim dertig jaar ervaring
Ik heb een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Als adviseur ben ik voor veel gemeenten, waterschappen en provincies werkzaam geweest. Of het nou het besturen van rekenkamers betreft, vraagstukken op het gebied van planning & control of het leiden en begeleiden van griffies, ik beschik over een brede ervaring. Zowel als (interim)adviseur, bestuurder en interimmanager. De rode draad in al deze opdrachten is de continue zoektocht naar verbinding tussen politiek, bestuur en belangen. Dit maakt dat ik handel vanuit een grote betrokkenheid voor de publieke zaak, steeds vanuit het perspectief van het algemeen bestuur.

Via deze link kunt u mijn CV downloaden.

Focus op de griffie
Mijn focus is vooral gericht op de griffiewereld. Naast verschillende advies- en begeleidingstrajecten was ik in 2021 interim-coördinator op de griffie van de gemeenteraad van Venlo. Daarbij hoorde onder andere het opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie, het coachen en begeleiden van de griffiemedewerkers, de doorontwikkeling van het raadsadviseurschap voor de raadsleden en en de begeleiding van een Europese aanbesteding voor een nieuw raadsinformatiesysteem dat tevens een vernieuwing van de AV-apparatuur in de raadszaal tot gevolg had. 

Naast Venlo recentelijk ook Oegstgeest, Peel en Maas, Maastricht en Kerkrade
Ik voerde in 2022 een evaluatie uit naar de werkwijze (BOB-model, cultuur en samenspel bestuur, organisatie en raad) van de gemeenteraad van Oegstgeest en ik was gedurende de periode juni tot en met december 2022 plv Griffier a.i. in gemeente Peel en Maas. In die hoedanigheid was ik de eerste adviseur van de griffier en verantwoordelijk voor verschillende commissies. Ik bereidde deze commissies voor, zorgde voor de ondersteuning tijdens de commissievergaderingen en zorgde voor de follow-up. Daarnaast is er onder mijn begeleiding een nieuwe Rekenkamer ingericht en bemenst en is de Kinderraad van de gemeente herontworpen tot een nieuwe modulaire opzet gericht op burgerschap, leefbaarheid en democratie. Ook heb ik een begeleidende en adviserende rol vervuld bij het zogenaamde ‘Raad van de toekomst proces’, gericht op bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie en de inzet van moderne technieken en nieuwe media bij vormen van raadscommunicatie. Daarnaast was ik betrokken bij de actualisatie van diverse verordeningen die samenhangen met het werk op de griffie (ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, delegatie en mandaat Wnra, rekenkamer).

In de periode januari tot en met april 2023 was ik – via Necker interim – werkzaam als interim-raadsadviseur in Maastricht. Ik vervulde de rol van domeingriffier Economie & Cultuur en zorgde voor de politiek-bestuurlijke begeleiding van raadsvoorstellen en informatiebijeenkomsten (stadsrondes). Ik heb daarnaast specifieke werkzaamheden verricht op het gebied van de rechtspositie van raadsleden (herziening verordening rechtspositie), de actualisering van het RvO (o.a. vanwege de nieuwe geheimhoudingsbepalingen). Daarnaast verzorgde ik een vierdaagse modulaire training voor de commissie Begroting & Verantwoording op het gebied van financiële besturing, het samenspel met de rekenkamer en de afstemming van de werkzaamheden in de ‘controletoren’ (rekenkamer, accountant, 213a-programma B&W).

In de periode mei – juli 2023 was ik – wederom via Necker interim – werkzaam als plv. Griffier a.i. bij de gemeenteraad van Kerkrade. Dit met als speciale aandachtsgebieden de herziening van de rechtspositie van de raads- en commissieleden, de aanpassing van het RvO, de Rekenkamer, de integriteitscommissie, de financiële commissie en de herziening van de integriteitsprotocollen voor raad, college en de burgemeester.

Momenteel interim griffier Maastricht
Na het zomerreces ben ik eind augustus 2023 gestart als interim griffier voor de gemeenteraad van Maastricht. Opnieuw via Necker interim. Daarbij heb ik drie opdrachten meegekregen, naast het ‘draaiende’ houden van het politiek-bestuurlijk bedrijf in deze 100.000+ gemeente. Die opdrachten betreffen 1) de optimalisatie van het raadsinformatiesysteem, 2) de Europese aanbesteding voor de vervanging van de AV-apparatuur in de raadzaal en 3) het herijken van de inrichting van de griffie op basis van de herziene ambities van de gemeenteraad ten aanzien van de griffie. De doorvertaling van nieuwe ontwikkelingen als participatie, communicatie en professioneel informatiemanagement hebben, samen met de doorontwikkeling van het strategisch raadsadviseurschap, een plaats gekregen in een ambitieus toekomstplan voor de griffie. Mede op basis hiervan is ook de nieuwe permanente raadsgriffier geworven. Aan dat proces heb ik ook mijn bijdrage geleverd. Gedurende mijn interimperiode is er ook een vierde opdracht ontstaan: het samen met de gemeentesecretaris evalueren en onderzoeken van het samenspel tussen gemeenteraad en college, om te komen tot een verdere verbetering in de onderlinge (werk)relaties.

Per 1 april 2024 start de nieuw geworven raadsgriffier. Dat betekent dat ik vanaf die datum weer beschikbaar ben voor nieuwe opdrachten.

Mijn persoon
Voor mij geldt “What you see is what you get”; ik ben authentiek in mijn communicatie en handelen. Mensen ervaren mij als open, hartelijk, opgewekt, humoristisch en doortastend. Door mijn overzicht geef ik rust, kalmte en sturing aan complexe processen. Mijn managementstijl is coachend en stimulerend waarbij ik de opgaven niet uit het oog verlies en niet schroom om in gesprek te gaan en het voortouw te nemen. Het griffiewerk past mij uitstekend. Als spin in het web tussen politiek, bestuur en ambtenaren ben ik op mijn plaats. Ik werk vanuit mijn passie voor het openbaar bestuur en zet dit graag in voor Gemeenteraden, Proviciale Staten en Algemene Besturen van waterschappen.

Mocht u op zoek zijn naar een ervaren interim griffier en raadsadviseur, dan kom ik graag met u in gesprek. U kunt met mij in contact komen via:

Public Profit © 2024  privacybeleid

× Neem contact op. Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday